Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ

 

https://we-prod-store.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Article/2447/1667223905224/kinh-1664362398.jpg

Ngành công nghiệp hỗ trợ là một trong những ngành quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo, đặc biệt là ngành ô tô, điện tử và hàng không. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn yếu kém về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Để khắc phục những hạn chế này, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, hiện nay thành phố có khoảng 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó có 300 doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành ô tô và xe máy, 150 doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành điện tử và 50 doanh nghiệp sản xuất linh kiện cho ngành hàng không. Các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có quy mô sản xuất và công suất thiết bị thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, giá cả và tiến độ giao hàng của các doanh nghiệp lắp ráp. Do đó, tỷ lệ cung ứng nội địa của ngành công nghiệp hỗ trợ chỉ đạt khoảng 10-15%, còn lại phải nhập khẩu từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, Hà Nội đã ban hành các chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành như miễn, giảm thuế, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tham gia các triển lãm, hội chợ... Ngoài ra, thành phố cũng đã xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, nhằm tạo ra một khung kế hoạch chiến lược và mục tiêu cụ thể cho ngành này. Theo đó, thành phố sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ mũi nhọn như cơ khí chính xác, điện tử, ô tô và xe máy, hàng không...

Một số dự án tiêu biểu trong ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội là Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc (sản xuất linh kiện điện tử), Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội (sản xuất ghế ô tô), Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô của Công ty TNHH Hanel - SCT (sản xuất bộ phận thân xe, cửa xe, nắp ca-pô...), Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không của Công ty TNHH FHS (sản xuất các bộ phận cơ khí, điện, điện tử cho máy bay)...

Với những nỗ lực và thành tựu đã đạt được, Hà Nội đang khẳng định vị thế của mình là một trung tâm ngành công nghiệp hỗ trợ của cả nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành công nghiệp Việt Nam.