Kết quả hoạt động năm 2021 và triển vọng năm 2022 của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam –CTCP (VEAM)

Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cho thấy, năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của VEAM không có điều chỉnh, tuy nhiên giá trị sản xuất của toàn tổng công ty vẫn ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2020; tổng doanh thu ước đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020; lợi nhuận đạt 99% kế hoạch năm.

Như vậy, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 2019, nhưng một số công ty thuộc VEAM đã có sự bứt phá, năng động, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động. Điển hình như Nhà máy đúc VEAM, năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu của đơn vị này đều vượt 5% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm 2020, ước đạt 200 tỷ đồng. Riêng SVEAM có lợi nhuận năm 2021 của đơn vị vẫn tăng 2% so với năm 2020, đặc biệt giá trị xuất khẩu của SVEAM vẫn đạt 7,3 triệu USD, đứng thứ 2 trong toàn hệ thống của tổng công ty.

FUTU1 vẫn tiếp tục đưa vào sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mới cho khách hàng nội địa như: KDH, Vinfast, Sumitomo… nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu đều tăng so với năm 2020 và xấp xỉ đạt kế hoạch so với năm 2021. Trong khi đó, FOMECO lại có sự tăng trưởng mạnh về giá trị sản xuất công nghiêp và doanh thu với mức tăng trưởng lần lượt đạt 14% và 23% so với năm 2020 và 112% và 121% so với kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của FOMECO đạt 41,8 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm, đồng thời kim ngạch xuất khẩu của FOMECO ước đạt 20 triệu USD, tăng 48% so với năm 2020, FOMECO bước đầu sản xuất phụ tùng ô tô xuất khẩu sang Mỹ, đã khẳng định sự nỗ lực của công ty trong năm 2021 đầy khó khăn và nhiều biến động.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của VEAM năm 2021 tăng 32% so với năm 2020 và vượt 24% kế hoạch năm và chủ yếu vẫn đến từ tăng trưởng sản phẩm phụ trợ xuất khẩu.

Nhìn chung trong năm 2021 kết quả ba mảng sản phẩm trụ cột của VEAM đều tăng so với năm 2020. Mặc dù chỉ có máy nông nghiệp và sản phẩm khác vượt kế hoạch, công nghiệp hỗ trợ gần đạt mục tiêu năm (xấp xỉ 99%), trong khi lĩnh vực ô tô chỉ đạt 71%.

Ghi nhận kết quả đạt được của VEAM trong năm 2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, với tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước tại VEAM hiện trên 88%, lợi nhuận của VEAM đạt được trong năm 2021 đã mang lại nguồn thu cho Nhà nước trên 5.000 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, VEAM trong năm 2022 phải quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trong nội tại của VEAM như: đẩy mạnh tiêu thụ tồn kho, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của VEAM, bám sát hoạt động của các đơn vị thành viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp này.

Năm 2022, VEAM đặt ra kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4%, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 70%, doanh thu tài chính bằng 84% và lợi nhuận sau thuế bằng 82% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 37,1%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại hội nghị

VEAM khen thưởng cho các đơn vị có lãi trong năm 2021