Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”

Sáng ngày 3/7, Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Cán Bộ Công ty, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, đơn vị trực thuộc…

Hội nghị đã đánh giá sơ kết công tác Đảng và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Đảng uỷ Công ty đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực điều hành, SXKD hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của TKV và tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân, người lao động (CB, CN, NLĐ)…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của HĐQT, điều hành của Ban giám đốc Công ty và phối hợp của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của CB, CN, NLĐ đã khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả SXKD. Cụ thể: doanh thu ước đạt gần 1.088 tỷ đồng, bằng 59% Kế hoạch năm; giá trị sản xuất trên 267 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động đạt 10,09 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận đạt 51% KH năm…

Đáng chú ý, một số chỉ tiêu đạt cao như cán thép vì lò 6 tháng đạt 54.009 tấn, bằng 63% KH năm, tăng 26% so với cùng kỳ 2022; chế tạo vì chống lò đạt 20.766 tấn, bằng 59,3% KH năm, tăng 17% so với cùng kỳ 2022…

Nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2023, Công ty phấn đấu quý IIIdoanh thu trên 490tỷ đồng; lợi nhuận trên 3,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 10,4 triệu đồng/người/tháng…, Công ty phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụquý III và cả năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty, đã khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CB, CN, NLĐ Công ty trong sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, duy trì các mặt công tác đạt hiệu quả. Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ đề nghị, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2023, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ, đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, nộp ngân sách nhà nước; bám sát kế hoạch SXKD và nhu cầu thị trường, phát huy năng lực sản xuất, đáp ứng thiết bị, vật tư, phụ tùng cho các đơn vị của TKV và thị trường ngoài TKV. Thực hiện công tác đầu tư đạt kế hoạch đề ra, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí; sản xuất an toàn, hiệu quả.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2023, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh,với những nỗ lực, cố gắng của CB, CN, NLĐ,Công ty đã hoàn thành doanh thu đạt gần 60% Kế hoạch năm. Đặc biệt, cán thép vì lò và chế tạo vì chống lò đạt cao, đáp ứng nhu cầu tăng cao của các đơn vị trong TKV. Đồng thời,trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông 2023, Hội thi thợ giỏi 2023, “Tháng Công nhân”…, và đẩy mạnh các hoạt động VHTT,chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Công ty 23/7 (1968-2023), chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1968 - 2023). Nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, do vậy các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, lao động sáng tạo, đáp ứng các thiết bị, vật tư, phụ tùng cho các đơn vị của TKV, đặc biệt là sản phẩm thép vì lò, vì chống lò; đảm bảo công tác ATVSLĐ, không để xảy ra TNLĐ và sự cố, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý III và cả năm 2023.

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng các tập thể phân xưởng, phòng ban đạt thành tích trong phong trào thi đua quý II và phát động phong trào thi đua quý III/2023, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Quang cảnh tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứđánh giá cao và chúc mừng kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấncác đơn vị tập trung đẩy mạnh sản xuất, lao động sáng tạo, hoàn thành kế hoạch quý III và cả năm 2023

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quý II/2023