TOP 10 TRƯỜNG ĐÀO TẠO KỸ SƯ CƠ KHÍ TRÊN THẾ GIỚI

Kỹ sư cơ khí được coi là những chuyên gia cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau, từ ngành công nghiệp và sản xuất đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một trường đại học hàng đầu trên thế giới để theo học ngành cơ khí, hãy tham khảo danh sách top 10 trường trên thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí dưới đây.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Mỹ

MIT là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có một chương trình Kỹ thuật Cơ khí nổi tiếng, với sự tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm mới và đạt được tiến bộ trong lĩnh vực cơ khí.

Chi phí học ngành cơ khí tại MIT có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng cư trú, hỗ trợ tài chính và chương trình hoặc bằng cấp cụ thể mà bạn theo học. Theo thông tin tới thời điểm cắt thông tin vào tháng 9 năm 2021, học phí ước tính hàng năm cho sinh viên đại học tại MIT là khoảng 53.450 USD. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng học phí có thể thay đổi, và nên truy cập trang web chính thức của MIT hoặc liên hệ trực tiếp với trường đại học để có thông tin mới nhất và chính xác nhất về chi phí học phí.

2. California Institute of Technology (Caltech) - Mỹ

Caltech là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí, được coi là một trong những trường đại học có thư viện tốt nhất trên thế giới. Trường này có chương trình Động cơ và Máy bay, với sự tập trung vào việc phát triển các loại động cơ mới và hiệu quả hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, học phí ước tính hàng năm cho sinh viên đại học tại Caltech là khoảng 55.500 USD.

3. Stanford University - Mỹ

Stanford là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như vật liệu và kết cấu, chế tạo và sản xuất, thiết kế và động cơ.

Tính đến thời điểm hiện tại, học phí ước tính hàng năm cho sinh viên đại học tại Stanford University là khoảng 56.169 USD.

4. Georgia Institute of Technology - Mỹ

Georgia Tech là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất và chế tạo, năng lượng và môi trường, và vật liệu và kết cấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, học phí ước tính hàng năm cho sinh viên đại học tại Georgia Tech khoảng từ 12.682 USD (học phí in-state) đến 33.794 USD (học phí out-of-state).

5. Imperial College London - Anh

Imperial College London là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Khoa học và Kỹ thuật Cơ khí, với sự tập trung vào các lĩnh vực như hệ thống điều khiển, đại số và tổ hợp, và thiết kế sản phẩm.

Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí học phí hàng năm cho sinh viên đại học tại Imperial College London khoảng từ 34.000 đến 38.000 bảng Anh (tương đương từ khoảng 47.500 đến 53.500 USD).

6. ETH Zurich -  Thụy Sỹ

ETH Zurich là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất và vật liệu, động cơ và năng lượng, và công nghệ tiên tiến.

Chi phí học ngành cơ khí tại ETH Zurich có thể thay đổi dựa trên quốc tịch, cấp độ học vấn và chương trình học cụ thể. Tính đến thời điểm hiện tại, học phí hàng năm cho sinh viên đại học quốc tế tại ETH Zurich khoảng từ 1.200 đến 1.500 CHF (tương đương từ khoảng 1.300 đến 1.600 USD).

7. University of Cambridge - Anh

University of Cambridge là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Khoa học và Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng và kết cấu, năng lượng và môi trường, và thiết kế và động cơ.

Tính đến thời điểm hiện tại, học phí hàng năm cho sinh viên quốc tế tại University of Cambridge khoảng từ £22.000 đến £35.000 (tương đương từ khoảng 29.000 USD đến 46.000 USD).

8. University of Michigan

University of Michigan là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất và chế tạo, vật liệu và kết cấu, và động cơ và năng lượng.

Tính đến năm học 2021-2022, học phí hàng năm cho sinh viên đại học quốc tế tại College of Engineering, University of Michigan, ước tính là khoảng từ 49.000 USD đến 54.000 USD.

9. University of Illinois at Urbana-Champaign - Mỹ

University of Illinois at Urbana-Champaign là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất và chế tạo, thiết kế và động cơ, và vật liệu và kết cấu.

Tính đến năm học 2021-2022, học phí hàng năm cho sinh viên đại học quốc tế tại College of Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, ước tính là khoảng từ 35.000 USD đến 40.000 USD.

10. Georgia Institute of Technology - Mỹ

University of Tokyo là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo kỹ sư cơ khí. Trường này có chương trình Kỹ thuật Cơ khí với sự tập trung vào các lĩnh vực như chế tạo và sản xuất, phản ứng và năng lượng, và thiết kế và động cơ.

Tính đến năm học 2021-2022, học phí hàng năm cho sinh viên đại học quốc tế tại College of Engineering, Georgia Institute of Technology, ước tính là khoảng từ 30.000 USD đến 40.000 USD.