Trao thẻ nhà báo cho 2 phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống

Sau thời gian dài hoạt động báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, các phóng viên Nguyễn Đình Hải và Đỗ Duy Hưng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí. Ngày 29/9/2021, Bộ trưởng bộ TT&TT đã ký Quyết định cấp thẻ nhà báo cho 2 phóng viên này.

Và hôm nay, ngày 11/10/2021 tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam - VAMI, thay mặt Cơ quan chủ quản và Lãnh đạo Tạp chí chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam - VAMI, phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống đã trao Thẻ nhà báo cho 2 phóng viên Nguyễn Đình Hải và Đỗ Duy Hưng. Phấn khởi và xúc động khi cầm tấm thẻ trên tay, nhà báo Nguyễn Đình Hải chia sẻ: “Từ nay, tôi và đồng chí Đỗ Duy Hưng chính thức đứng trong hàng ngũ những người làm báo Cách mạng. Tấm thẻ này vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống nói riêng và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung”.

Một số hình ảnh buổi trao thẻ nhà báo cho 2 PV

Thay mặt Cơ quan chủ quản và Lãnh đạo Tạp chí chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam – VAMI, phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống đã trao Thẻ nhà báo cho 2 phóng viên Nguyễn Đình Hải và Đỗ Duy Hưng.

Vinh dự và xúc động với tấm thẻ nhà báo trên tay

Tin, Ảnh: Ngụy Hoàng Sơn