Thư chúc mừng ra đời Tạp chí điện tử Cơ khí và Đời sống.