Hội nghị thông qua Nội dung tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam lần thứ 5 (2023-2028)

Sáng ngày 15/9/2023, Ban lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (gồm các phó Chủ tịch) đã tiến hành họp thông qua nội dung và chương trình tổ chức tổ chức Đai hội VAMI nhiệm kỳ V. Ông Đào Phan Long chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành:

  • Thông báo đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V vào 20/10/2023 tại Trụ sở VEAM. Thống nhất chương trình Đại hội.

  • Thông qua lần cuối báo cáo nhiệm kỳ IV và góp ý bổ sung phương hướng hoạt động VAMI nhiệm kỳ V.

  • Giới thiệu bổ sung thêm danh sách tham gia Hội đồng Hiệp hội, Dự kiến các Phó chủ tịch đảm nhận các mảng công việc của Hiệp hội.

  • Giao thường trực Hiệp hội xét khen thưởng cho các thành viên Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp trong nhiệm kỳ IV.

Hội nghị đã nhất trí cao các nội dung đã thảo luận; giao cho Văn phòng Hiệp hội hoàn tất báo cáo và chuẩn bị Đại hội theo chương trình.

Toàn cảnh Hội nghị tại Văn phòng Hiệp hội.