Hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của Thường trực Hiệp hội (VAMI)

Kiến nghị, tư vấn với Chính phủ và các bộ, ngành:

Thường trực hiệp hội nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn cùng với những đề nghị của các đơn vị thành viên VAMI để tư vấn, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan xây dựng cơ chế, quyết sách kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh của cơ khí nội địa Việt Nam.

Đề nghị thành lập các khu - cụm liên kết ngành Cơ khí tại một số tỉnh, thành; Kiến nghị tại Hội nghị do Bộ KHĐT chủ trì về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid 19; Góp ý về biểu thuế XNK theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đề xuất biện pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho ngành đường sắt.v.v. (Như báo cáo quí I- đăng trên tạp chí CK&ĐS số 48 (75) 

Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành công nghiệp cơ khí nội địa, Thường trực Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến (bằng văn bản) vào nội dung xây dựng bổ sung một số điều trong dự thảo Luật Công nghiệp.

Đề nghị Bộ Tài Chính và Tổng Cục Hải quan xem xét bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu  linh kiên phục vụ cho SXKD của một số lĩnh vực thuộc ngành cơ khí.

Đề nghị các Bộ, Ngành liên quan có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành cơ khí do ảnh hưởng của đại dịch covid từ đầu năm 2020 và giá sắt thép tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2021.

Họp với Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư

Triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tiếp tục xem xét cấp Chứng chỉ chuyên gia cơ khí cấp cao của VAMI.

Hoàn thiện biên tập, thẩm định, xuất bản bộ sách "Sổ tay kỹ thuật cơ khí" (trong năm 2021 sẽ hoàn thành 2 tập và 01 phần mềm tra cứu).

Duy trì tạp chí giấy DNCK & ĐS; Website; Tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo dự án của Bộ Công thương. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự  khai trương và tổ chức phát hành tạp chí điện tử Cơ khí & Đời sống trong tháng 8/2021 theo qui định hiện hành.

Tổ chức Hội nghị toàn thể thành viên VAMI (dự kiến trong tháng 9/2021). Chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo về DN cơ khí tham gia chương trình kinh tế biển và một số chuyên đề phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Hướng dẫn đơn vị thành viên VAMI (có nguyện vọng) tham gia một số chương trình phát triển thị trường, tiếp cận các nguồn quỹ liên quan đến công nghiệp hỗ trợ của Nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài. Hướng dẫn các đơn vị (có nhu cầu) xây dựng bộ tài liệu để tham gia triển lãm, đặc biệt là triển lãm online nhằm kết nối, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Họp bàn với Đại sứ quán Panama về hợp tác sản xuất máy phục vụ nông nghiệp

Tiếp tục làm việc và đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận, cho phép VAMI xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III trong hoạt động xây dựng. Kết hợp với viện IMI và một số chuyên gia cao cấp về công nghệ, cơ khí hoàn chỉnh chương trình, nội dung để tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn “kỹ sư 4.0” trong nội bộ VAMI.

Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận với các cục, vụ, viện của Bộ Công thương, Bộ KHCN, Bộ KHĐT, để có cơ hội tham gia thực hiện một số đề tài phù hợp, thuộc dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu, đề nghị của Chính phủ, Bộ ngành, Địa phương, các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến VAMI cũng như khi có đề nghị từ các đơn vị thành viên của Hiệp hội.

Thăm cơ sở sản xuất của Công ty Alpha Việt Nam - Đơn vị thành viên của Hội cơ khí tỉnh Bắc Giang

     VP-VAMI