Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) vinh dự đón nhận Cờ thi đua năm 2020 của Bộ Công Thương

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam trân trọng thông báo tới tất cả thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) tin vui:

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) nhận được QĐ 2082/QĐ – BCT ngày 31/08/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương ghi nhận đánh giá thành tích đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua năm 2020.

Trong bối cảnh kinh tế đang phát triển, hội nhập như hiện nay vừa mang lại những thời cơ nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Thường trực Hiệp hội kính chúc các Doanh nghiệp thành viên VAMI và toàn thể Doanh nghiệp Cơ khí trong cả nước dồi dào sức khỏe, vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra để ổn định, phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đóng góp vào sự phát triển của ngành Cơ khí nước nhà.