Thúc đẩy phát triển công nghiệp của Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu   

Việt Nam tham vọng đạt mục tiêu thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, trở thành nước có thu nhập trung bình thấp thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2045. “Vậy muốn thực hiện được mục tiêu này, Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của đất nước để đẩy nhanh tiến trình. Và để có thể thực hiện được yêu cầu này, việc ban hành Luật công nghiệp là hướng đi đúng đắn.: ông Giáo sư Yasuhiro Yamada đã kết uận bế mạch hội thảo phát triển công nghiệp ở Việt Nam như vậy.

Giáo sư Yasuhiro Yamada phát biểu bế mạc hội thảo
Kinh tế Việt Nam đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Song song với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam đang đề ra những định hướng, chủ trương chính sách nhằm cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045.

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương hợp tác với Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức Hội thảo Phát triển công nghiệp ở Việt Nam. ERIA đã thực hiện nghiên cứu đề án thúc đẩy công nghiệp trong từng lĩnh vực từ năm 2021. Và cũng sẽ giúp Việt Nam cụ thể sẽ làm việc với Bộ Công thương để đóng góp ý kiện xây dựng Luật Công nghiệp trong vòng 3 năm tới.

Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Chia sẻ tại hội thảo, bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, song song với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam đang đề ra những định hướng, chủ trương chính sách nhằm cụ thể hóa khát vọng phát triển đến năm 2045, thông qua nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam càng cần tư duy mới về quá trình và mục tiêu phát triển, nhằm bảo đảm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Một trọng tâm quan trọng là làm thế nào để tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp của đất nước.

Những năm vừa qua, Việt Nam đã có các Nghị quyết quan trọng của Đảng về phát triển công nghiệp. Cụ thể, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tư duy về phát triển công nghiệp cũng đã được lồng ghép trong các Nghị quyết của Đảng về tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0, phát triển vùng,... Trên cơ sở các Nghị quyết ấy, một yêu cầu là rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, không chỉ để định hướng mà còn tạo thuận lợi, tạo khuôn khổ pháp lý ổn định cho phát triển công nghiệp ở Việt Nam.

Theo đại diện Cục Công nghiêp, Bộ Công thương, thể chế hóa Nghị quyết 29 bằng đao luật do đó ra đời Luật công nghiệp. Năm 2022, luật này đã được trình Quốc hội lần thứ nhất, và hy vọng dự thảo luật này sẽ được thông qua về mặt chủ trương trong năm 2023. Tuy nhiên trước khi Luật đi vào cuộc sống, Cục Công nghiệp cũng đề xuất thể chế hóa Nghị quyết 29 bằng việc xây dựng thêm một số chiến lược và các chương trình hỗ trợ ví dụ như chiến lước phát triển công nghiệp ô tô, chiến lược phát triển ngành cơ khí,… nâng cao vai trò của các Hiệp hội, doanh nghiệp đầu đàn, trong việc xây dựng chuỗi cung ứng, tạo hệ sinh thái kết nối với các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, mô hình Thaco Trường Hải là một minh chứng cho việc liên danh, liên kết.

Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ, kiến nghị các định hướng về xây dựng pháp luật liên quan đến phát triển công nghiệp; định hướng phát triển công nghiệp gắn với chuyển đổi số…

Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)

Theo các đại biểu, thời gian tới, Việt Nam cần tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp như: Công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác; công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh; công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng lưỡng dụng. Tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày nhưng ưu tiên tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực cơ khí như: ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế…  Đặc biệt, theo ERIA, khi thị trường ô tô Việt Nam đạt dung lượng 600.000 xe/năm, Việt Nam có đủ cơ sở để trở thành trung tâm sản xuất linh kiện khu vực, nâng cao doanh số sản xuất, bán xe hơi không chỉ trong nước mà toàn cầu.

.

Ông Fusanori Iwasaki, Giám đốc ERIA

Liên quan đến việc khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, Ông Fusanori Iwasaki (ERIA) cũng khuyến nghị Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp, phát triển hợp tác nguồn nhân lực, tăng nguồn lực cạnh tranh cho Việt Nam giúp Việt Nam đa dạng chuỗi cung ứng và tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng bằng sáng tạo và đổi mới, bắt kịp xu hướng thị trường, hướng tới phát triển xanh, thông minh.