Thị trường

Thị trường lớn, ngành công nghiệp ô tô có còn cơ hội
Nhiều ý kiến cho rằng, việc bãi bỏ quá muộn quy định liên quan tới tỷ lệ nội địa hóa và mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu chính thức được bãi bỏ (từ 01/10/2022) và chậm chễ trong việc đưa các các chính sách hỗ trợ,… đang làm mất cơ hội...